Sapare | İŞ YERİ HEKİMİ VE  SAĞLIK PERSONELİ HİZMETİ

İŞ YERİ HEKİMİ VE SAĞLIK PERSONELİ HİZMETİ

İşyeri Hekimi Hizmetleri 

- İşverene, iş sağlığı konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak, 

- Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yapmak, 

- Çalışanlara genel sağlık konularında eğitim vermek, 

- İşin yürütümündeki ergonomik ve psikososyal riskleri değerlendirerek, iş ile işçinin uyumunu sağlamak,

- İş sağlığı ve güvenliği kurulu çalışmalarına katılmak, 

- Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletlerin bakımı ve temizliği konusunda gerekli kontrolleri yapmak, 

- İşyerindeki risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata uygun koruyucu sağlık muayenelerini yapmak, 

- İşyerindeki genel hijyen şartlarını denetlemek,

- Yıllık çalışma planı hazırlamak


Diğer Sağlık Personeli Hizmeti

- Çalışanların sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazmak ve işyeri hekimi tarafından yapılan muayene sırasında hekime yardımcı olmak, 

- Özel politika gerektiren grupların takip edilmesi ve gerekli sağlık muayenelerinin yaptırılmasını sağlamak, 

- İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak, 

- Çalışanların sağlık eğitiminde görev almak, 

- İşyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarının sürekli izlenip denetlemesinde işyeri hekimiyle birlikte çalışmak.