Sapare | İLK YARDIM NEDİR?

İLK YARDIM NEDİR?

Herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin tıbbi yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önleyebilmek amacıyla olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalara İlk Yardım denilmektedir.

Hasta ya da yaralının yaşamsal fonksiyonlarını sürdürebilmesi, durumunun daha da kötüye gitmesini engellenmesi, iyileştirmenin kolaylaştırılması ve hayati tehlikenin ortadan kaldırılması için yapılan faaliyetler hakkında eğitim almış Sağlık bakanlığının verdiği yetkiyle il ve ilçelerde bulunan sağlık müdürlüklerinde yapılan teorik ve pratik sınavlarda başarılı olmuş ve sertifika sahibi olmuş kişilere İlk yardımcı denilmektedir.

Kaza yaralanma ya da hastalık gibi durumlarda hayat kurtarma zinciri son derece önem arz etmektedir. Bu zincir 4 halkadan oluşmaktadır. İlk halka sağlık kuruluşuna

Birinci Halka sağlık kuruluşuna haber verilmesidir; Türkiye’de acil sağlık hizmetleri için aranacak numara 1-1-2’dir. Adı geçen birime kaza yaralanma ya da hastalık durumunu bildirirken

       Hasta/yaralı(lar)ın adı ve olayın tanımı yapılmalı,

       Hasta/yaralı sayısı ve durumu bildirilmeli,

       Eğer herhangi bir ilkyardım uygulaması yapıldıysa nasıl bir yardım verildiği belirtilmeli,

       Sakin olunmalı ya da sakin olan bir kişinin araması sağlanmalı,

       112 merkezi tarafından sorulan sorulara net bir şekilde cevap verilmeli,

       Kesin yer ve adres bilgileri verilirken, olayın olduğu yere yakın bir caddenin ya da çok bilinen bir yerin adı verilmeli,

       Kimin, hangi numaradan aradığı bildirilmeli,

       112 hattında bilgi alan kişi, gerekli olan tüm bilgileri aldığını söyleyinceye kadar telefon kapatılmamalıdır.

İkinci halka hasta ya da yaralıların ihtiyacı varsa olay yerinde Temel Yaşam desteği sağlanmasıdır. Bu faaliyeti ancak sertifika sahibi kişiler yapmalıdır.

Üçüncü halka Sağlık personelleri tarafından bir başka değişle ambulansın olay yerine geldikten sonra 1-1-2 personelince yapılan müdahalelerdir.

Dördüncü halka ise Hastanelerin acil servisinde yapılan uygulamaları kapsamaktadır.

İlk yardım konusunda eğitim almış kişi ya da kişiler olay yerinde

       Hasta/yaralının durumunu değerlendirmek ve önce müdahale edilecekleri belirlemek

       Hasta/yaralının korku ve endişelerini gidermek

       Hasta/yaralılara müdahalede yardımcı olacak kişileri organize etmek

       Hasta/yaralının durumunun ağırlaşmasını önlemek için kendi kişisel olanaklarıyla gerekli müdahalede bulunmak

       Kanama, kırık, çıkık ve burkulma vb. durumlarda yerinde müdahale etmek

       Hasta/yaralıyı sıcak tutmak

       Yarasını görmesine izin vermemek

       Hasta/yaralıları hareket ettirmeden müdahale yapmak

       Hasta/yaralının en uygun yöntemlerle en yakın sağlık kuruluşuna sevkini sağlamalıdır.

 

İş yerlerinde de 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası gereğince, belirli sayıda personelin ilk yardım eğitimi alması zorunlu kılınmıştır.

    • Çok tehlikeli sınıfta bulunan işyerlerinde 10 kişiden 1 kişiye,
    • Tehlikeli sınıfta bulunan işyerlerinde 15 kişiden 1 kişiye,
    • Az tehlikeli sınıfta bulunan işyerlerinde 20 kişiden 1 kişiye ilk yardım eğitimi aldırması zorunlu kılınmıştır.

 

Özellikle 331 SAYILI İSG KANUNU MADDE 11 de belirtildiği gibi - Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım maddesinde acil durumları belirlememek, acil durumlar için tedbir almamak, acil durum planlarını hazırlamamak, destek elemanı görevlendirmemek, araç gereç sağlamamak, acil durumlarda işyeri dışındaki kuruluşla irtibatı sağlayacak düzenlemeyi yapmamak. Sözü edilen madde 11 fiillerinin yerine getirilmemesinden ötürü 10 dan az çalışan sayısı olan ve az tehlikeli sınıftaki işyerlerine 1350 tl’den başlayıp, 50 ve üzerinde çalışanı olan çok tehlikeli sınıftaki işyerlerine aykırılık başı 4050 tl ye kadar idari para cezası kesilebilmektedir.